Română
English
Deutsch
Grupul de companii ALSIM
Dumbrăveni nr. 2153, jud. Suceava
Telefon: (+4) 0230 236 000
Fax: (+4) 0230 236 020
E-mail: office@alsim.com.ro
Web: www.alsim.com.ro
ALSIM

servicii abator servicii abator servicii abator servicii abator

Servicii: Achiziții, Abatorizare, Tranșare, Distribuție

ACHIZIŢII

1. Documente Achiziţie Animale Persoană Fizică

PRIMĂRIE
Atestat de Producător;
Carnet de Comerciant.
DOCTOR VETERINAR
Paşaport în original;
Lanţ alimentar;
Formular de mişcare;
Certificat de sănătate.

2. Documente Achiziţie Animale Persoană Juridică

DOCTOR VETERINAR
Lanţ alimentar;
Paşaport în original;
Formular de mişcare;
Certificat de sănătate.

Normele pentru tăierea animalelor

Conform normelor anunţate de ANSVSA, pentru a putea fi admise la tăiere în abator, ovinele şi bovinele trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiţii:

1. Să fie identificate şi înregistrate conform Sistemului Naţional de Identificare şi Înregistrare Animale – SNIIA – (două crotalii auriculare de culoare galbenă, cu număr individual şi cod de bare).

2. Să fie însoţite de următoarele documente obligatorii: certificat sanitar veterinar; formular de mişcare; document de lanţ alimentar (se obţin de la medicul veterinar de liberă practică din localitatea de provenienţă a animalului); paşaportul bovinei.

3. La sosirea în abator, administratorul abatorului, împreună cu medicul veterinar care asigură asistenţa sanitară veterinară în respectiva unitate de tăiere, verifică concordanţa între datele înscrise în documentele care însoţesc bovina/ovina şi crotaliile auriculare, stabilesc vârsta bovinei şi concordanţa cu vârsta înscrisă în paşaport, iar în cazul în care toate datele corespund, înregistrează intrarea animalului în abator, medicul veterinar examinează animalul ante-mortem şi îl admite spre tăiere.

Orice neconcordanţă constatată duce la respingerea de la sacrificare şi demararea anchetei administrative pentru a se stabili trasabilitatea animalului respectiv.

ABATORIZARE

Prelucrarea animalelor în abator se face după tehnologii particularizate în funcţie de specie şi de destinaţia ulterioară a carcaselor, semicarcaselor sau sferturilor de carcasă.

Etapele prelucrării animalelor în abator sunt următoarele:
pregătirea animalului pentru tăiere;
examen sanitar-veterinar;
cântărire;
odihnă;
toaletare.

Primarea vieţii animalului:
asomare;
sângerare.

Prelucrarea iniţială:
îndepărtare extremităţi;
jupuirea;
prelucrare subproduse.

Prelucrarea carcasei:
control sanitar-veterinar;
eviscerare;
despicare;
fasonare finală;
cântărire;
toaletare uscată şi umedă.

Marcarea carcasei.
Zvântarea carcasei.
Prelucrare frigorifică.

ANSVSA asigură control sanitar oficial pe întregul proces tehnologic.

DISTRIBUŢIE

ALSIM este un furnizor pentru industria alimentară din ROMÂNIA/EUROPA oferind calitate europeană şi servicii care să vină în întâmpinarea cerinţelor pieţei şi clienţilor noştri. ALSIM oferă servicii de distribuţie a cărnii.©2020 Grupul de companii ALSIM. Toate drepturile rezervate.
Creare site & găzduire web hosting - SANNET®.